מניפסט השמאל הקהילתני – לא לשמאל הלאומי, לא לשמאל האנטי לאומי

מניפסט השמאל הקהילתני – לא לשמאל הלאומי, לא לשמאל האנטי לאומי.
אני כמובן לא הגיתי את "השמאל הקהילתני", אני רק מתאר תופעה קיימת שאין כיום מושג פופולארי טוב שמתאר אותה, ולכן היא קצת מתחת לרדר הקיטלוג הפוליטי של רוב הישראלים. וחבל:
1. השמאל הקהילתני הוא שמאל שרואה את "האדם הנמצא בתוך קהילה" כנקודת המוצא למוסר ולהסדרים הרצויים בחברה.
*
2. השמאל הקהילתני מקבל את הלאומיות אך מנסה לכוון אותה להתעצב כקהילת-על של הרבה קהילות שונות.
*
3. אומנם בקהילת העל הזו חברי הקהילה לא מכירים כולם אחד את השני, וגם תרבותם ורגישויותיהם רחוקים מלהיות אחידים, אך בתיווך של גורל משותף, מנגנון פוליטי (פרלמנט) אחד ובמצב אידיאלי גם ערכי ליבה דומים, הרי שהם מחוברים.
מכאן עמדתו של השמאל הקהילתני כלפי הלאומיות היא מבינה ומקבלת יותר מזה של השמאל האנטי-לאומי והאנטי-ציוני. הוא נגד לאומנות ונגד הדגשת יתר של סמלים לאומיים על חשבון מהות, אבל הוא מבין שבמידה רבה התופעות הללו עונות על צורך אנושי ושהן שלב התפתחותי טבעי וכמעט הכרחי, בהתגבשות של קולקטיב לאומי. האינדיווידואליזם הקיצוני מסוכן לא פחות.
*
4. השמאל הקהילתני לא ישלח את חייליו למות בשביל הכבוד הלאומי. הקולקטיב הלאומי שהוא רואה מורכב מבני אדם. הוא נוצר מהתחברות של אנשים חיים, לא מתים. הקולקטיב הלאומי הוא לא יישות חיצונית וקדושה שצריך להקריב למענה, הוא גם לא רק אוסף של אינדיווידואלים מנותקים, אלא קשר פעיל בין בני-אדם, מגזרים וקהילות קטנות. לכן השמאל הקהילתני נכון להגן על ביטחון הקהילות, אבל לא על רטוריקה אלימה של שר מחרחר מדון, למשל.
*
5. ישראל היא מדינה יהודית מבחינת השמאל הקהילתני במובן הזה שרוב יציב של אזרחיה הם יהודים מקהילות יהודיות שונות. לכן קהילת-על זו (היהודים) משפיעה דה-פאקטו, בשטח, וגם במסגרת חקיקה נלוות, על אופי החברה והאומה – מחיי היומיום ועד להגדרת יום השבתון בישראל כיום שבת. וזה בסדר גמור כל עוד נשמרת הוגנות מלאה ושוויון מלא מול המיעוטים, כולל הכרה בהם כקולקטיווים (קהילות) ולא רק כפרטים.
*
6. השמאל הקהילתני מבין שבחברה מגוונת מטבעה – כמו החברה הישראלית והעולם היהודי בכלל – לא ניתן לבנות תרבות אחידה מלמעלה. יש הכרח בערכי ליבה משותפים, ומעבר להם יש צורך בהדגשת הפלורליזם הקהילתי – כל מגזר או קהילה מקבל אוטונומיה תרבותית וכבוד לשונותו, אך חייב לנהוג במידת ההוגנות (על פי המסורת של ג'ון רולס) והסובלנות במגזרים וקהילות אחרים.
לדוגמא: יש מקום לתמוך בכך שיהודים מאמינים יהיו זכאים להתיישב בשטחי יהודה ושומרון אותם הם רואים כקדושים, אבל אך ורק כשווים בין שווים, ולא במסגרת משטר כיבוש ואפלייה (בין אם זה במדינה פלסטינית או בהסדר אחר).
*
7. השמאל הקהילתני מקבל את עקרון ההגדרה העצמית של קהילות באם הגדרה זו מתקיימת לאורך זמן רב. לפיכך הוא מקבל את ההגדרה העצמית של היהודים והפלסטינים כלאום – לא כמשהו אובייקטיבי אלא תודעתי. ומכאן גם התמיכה בפיתרון של שתי מדינות לשתי עמים (קהילות-על) המבטאים את לאומיותם בהוגנות.
מתוך אותו עקרון השמאל הקהילתני מקבל את ההגדרה העצמית של חצרות חרדיות כקבוצות דתיות, את ההגדרה העצמית של הרפורמים כקבוצה דתית, את ההגדרה העצמית של הכיפות הסרוגות, של הפלסטינים אזרחי ישראל ושל עוד ועוד קהילות.
*
8. השמאל הקהילתני נוטה לסוציאל-דמוקרטיה עמוקה ביחסו לכלכלה. לרוב הוא בעד שוק חופשי במידה זו או אחרת, אבל חשוב לו שמנגנוני האיזונים והבלמים ישמרו גם במקומות התעסוקה – ולכן ילחם בעד ועדים חזקים מאוד ונציגות של העובדים בדריקטוריונים. מכיוון שרווחה בסיסית חשובה לאדם ולקהילה, יתמוך השמאל הקהילתני גם בתשתיות רווחה ראויות.
*
9. השמאל הקהילתני רואה בזכויות אדם זכויות שאמורות לשלב את זכויות הפרט כפרט עם הזכויות של הפרט שהוא חלק מקהילה – כלומר עם הכרה בקהילה.
זכויות אדם, לפיכך, צריכות למצוא איזון חכם בין זכויות הפרט כפרט לשמירה על הכבוד והסובלנות הבין-קהילתיים, ושמירה על צרכי הביטחון של הקהילות השונות (בהתאם לעקרונות ההוגנות בין קהילות לקהילות אחרות ובין קהילות לפרטים המרכיבים אותן – כלומר צרכי הביטחון צריכים רק במקרה של סכנת חיים ברורה ומיידית, ורק ברמה המינימאלית הנדרשת, לסכן קהילות או פרטים בשמם).
*
10. השמאל הקהילתני מכיר בצרכים וברגישויות של הקהילות השונות והלאומים השונים. לכן, למשל, תיהיה נטייתו לקבל את חוק השבות הנובע מהיסטוריה עקובה מדם של אנטישמיות ורדיפה כלפי הקהילות היהודיות, וחשש אותנטי של הקהילות היהודיות השונות.
החוק אולי מפלה לרעה את המיעוט הפלסטיני כקולקטיב (שהרי הקולקטיב הזה רוצה גם הוא לאפשר הגירה נוחה של הפזורה שלו) וכאן יהיו הקהילתניים במחלוקת לגבי הזכות לחוק שבות פלסטיני מקביל. יהיו, בחלק הימני יותר, מי שיטענו שמכיוון שישראל (לפחות זו שתיהיה יום אחד בגבולות 67') היא מדינה עם רוב יהודי, הרי שיש זכות מסויימת לתרבות הרוב לעצב מדיניות על פי הרגישויות שלה כל עוד אין פגיעה משמעותית במיעוט. חוק השבות מפלה מועמדים לאזרחות ולא אזרחים – לפיכך, יטענו, הוא סביר. מנגד יהיו מי שייצאו נגד הניסיון לפגוע בזכות הקהילה הפלסטינית לקשר דומה עם פזורתה.
*
11. השמאל הקהילתני ביקורתי כלפי טיעונים ביטחוניסטיים הגם שהוא מוקיר ומבין את חשיבות ביטחון הקהילות השונות המרכיבות את ישראל. השמאל הקהילתני יוצא נגד ביטחוניזם מזוייף, שבשם הביטחון מנסה בעצם לשמור את הדומיננטיות של קהילות מסויימות על פני אחרות. הוא רואה בחשיפת הביטחוניזם מהסוג הזה מטרה עליונה.
*
12. להמחשה, תנועת "עיר לכולנו" שרצה לבחירות המוניציפליות בת"א, הייתה אולי הדוגמה המובהקת ביותר לשמאל קהילתני.

14 מחשבות על “מניפסט השמאל הקהילתני – לא לשמאל הלאומי, לא לשמאל האנטי לאומי

 1. לא הבנתי – מי יגדיר טיעונים ביטחוניים? האם מרדכי וענונו? או אולי בכ"ז איש בטחון?

  מהי ההגדרה למלחמה על בסיס כבוד לאומי – ירושלים היא כבוד לאומי? אולי תל אביב היא כבוד לאומי? הכנרת היא כבוד לאומי?

  נראה לי שהכותב יושב באלקסה ואין לו מושג ירוק מה קורה כאן ועל מה נלחמים הצדדים בסיכסוך.

 2. בעייתי לאללה…
  אין דבר כזה שמאל ציוני ולא יכול להיות. השמאל חייב להרחיק את עצמו ולהסתייג חד משמעית מהאידאל הציוני (ישראליות זה דבר אחר, ולא שווה לציונות).
  חוק השבות הוא חוק גזעני ואין לו מקום בשום דף עמדה של שמאל באשר הוא.
  קודם צריכים להבהיר את עמודי התווך של השמאל, ורק אז לצאת במניפסטים.

  • אתה פשוט טועה. ציונות פירושה בית יהודי, מדינה לעם היהודי ולכן עמדות שמאל בהחלט קולעות להגדרת הציונות. חלק מעמדות פוליטיות ימניות מדברות על ארץ ישראל השלמה וזה אומר, בית יהודי לעם ישראל בכל שטח ארץ ישראל המקראית. עמדה זו נוגדת את הציונות!!!!!! וזאת משום שהיא מביאה לחיסול השליטה היהודי בשטח. איך? אני אסביר (ומדובר בעמדות שמאל מקובלות): בכל שטח ארץ ישראל התנכי"ת חי רוב ערבי, פלסטיני. מה שקורה הוא שקיים משטר של מיעוט על רוב וזה לא הגיוני בכלל (בגלל זה מדברים על אפרטהייד). ובפועל מה שזה אומר זה שיום אחד הרוב ישתלט על ההנהגה כאן. זה הכי טבעי והכי הגיוני. ואז תמחק הציונות, תמחק מדינת ישראל ותהיה רק פלסטין.

   מכאן שעמדות שמאל בהחלט מתיישבות עם רעיון הציונות.

  • שלום בים,
   אתה יכול\ה להירשם בבלוג ברשימות לנמעני הדואל, אני מעדכן דרך שם.
   לכשהמערכת הזו לא תעבוד אשבור את הראש איך עושים זאת דרך וורדפרס או אעדכן ידנית.
   תודה,
   יריב

   • אהלן יריב,
    אתה צריך משהו כמו:
    Post Notification

    להוסיף את זה להגדרות וזה יארגן לך את נמענים…

    אתה הולך ל"תוספים" שם ל"להתקין תוסף חדש" ושם שים בחיפוש את הפוסט נוטיפיקישן שכתבתי למעלה… אני חושב שמשם תסתדר…

 3. פינגבק: השמאל: להכיר בנו כמיעוט לאומי « הבלוג של יריב מוהר

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s