הפרכת דוח "אם תרצו" משפט אחרי משפט

[תודה לד"ר אמיר פז-פוקס שניתוח שלו היווה טריגר לבדיקה זו]

הטענה העיקרית בדוח "אם תרצו":
"ניתוח הדו"ח מעלה כי 16 הארגונים מהקרן החדשה תופסים מקום משמעותי ביותר בין מקורות המידע עליהם מתבסס דו"ח גולדסטון בהאשמותיו נגד צה"ל […]" (עמ' 9 דוח "אם תרצו"). האשמות נגד צה"ל באיזה הקשר? גם לוחמים רבים מביעים האשמות נגד צה"ל . בדוח "אם תרצו" לא מוזכרים המילים "עזה" או "עופרת יצוקה" כמושא של ההאשמות. כאילו שמטרת דוח גולדסטון היא חקר האשמות כלליות נגד צה"ל במנותק מהמבצע. כמובן שזו היתממות: בדימוי הציבורי אמרת גולדסטון אמרת המבצע בעזה.

יתרה מכך: "אם תרצו" אומנם לא מציינים את ההקשר של המבצע בדוח, אך רומזים עליו. בהצגת הדוח באתר "אם תרצו", מובאת בפתיח מובאה מדברי ראש הממשלה נתניהו: "גולדסטון זו מילת קוד לדבר הרבה יותר רחב –  ניסיון לשלול את הלגיטימיות לזכות להגנה עצמית של מדינת ישראל […] האו"ם משיק את דו"ח גולדסטון כשאנו נאבקים לעצור את ירי אלפי הרקטות.". רמזים וקביעות נוספות, וחדות יותר, נמצאו בקמפיין של "אם תרצו", שליווה את פרסום הדוח. ראו לדוגמה את ההאשמת הארגונים בהכפשת צה"ל בפשעי מלחמה במבצע, באנימציית הפלאש, בבנארים ובראיונות של פעילי "אם תרצו".

הקאץ': קמפיין "אם תרצו" מדברר את הדוח שלו כגילוי מסעיר בדבר מידת ההכפשה של צה"ל על ידי הארגונים, בהקשר למבצע בעזה. הקמפיין לא מציג זאת כגילוי של תופעת ביקורת כללית נגד מדיניות צה"ל וישראל בשטחים לאורך השנים (משום שאין פה חדש וקשה יותר לטעון פה בדבר "שקרים" נגד צה"ל).

אלא שהמובאות שדוח "אם תרצו" מביא מגולדסטון כמובאות "מפלילות" (וכך מבסס את טענתו העיקרית), חלקן הגדול כלל לא עוסק בהאשמת צה"ל בפשעי מלחמה וחלקן בכלל לא נוגע ל"עופרת יצוקה" או אפילו לצה"ל!.

המסקנה החותכת מניתוח זה של דוח "אם תרצו": או שהדוח עוסק בהתקפה על ביקורת כללית שמעבירים ארגונים על מדינת ישראל, מוסדותיה ושירותי הביטחון שלה (כלומר לא בהקשר של המבצע בעזה וההאשמות צה"ל בפשעי מלחמה), או שהוא שקרי מהיסוד! אם החלק הראשון הוא נכון, על "אם תרצו" לפרסם הבהרה והתנצלות על השיווק המטעה של הדוח.

להל"ן ניתוח של מספר מובאות מגולדסטון שהוצגו בדוח "אם תרצו" כמובאות מפלילות שמקורן בארגוני הקרן. זהו מדגם בלתי מסונן, לבחינת אחוז המובואות הרלוונטיות לטענה של קמפיין "אם תרצו" (הכפשה של צה"ל בהקשר של מבצע עופרת יצוקה), מתוך כלל המבואות ש"אם תרצו" מציגים כמכפישות. המובאות יוצגו לפי ארגונים, כפי שנעשה במקור בדוח "אם תרצו":

ארגון "קול אחר משדרות":
עמ' 54 בדוח "אם תרצו"

;( – ראיונות עם פעילי הארגון: ה"ש 1006 (עמ' 355 ); ה"ש 1034 (עמ' 361

1. שיא האבסורד: ההערה הראשונה מאזכרת ראיונות טלפוניים עם פעילי "קול אחר משדרות" המספרים על מצוקות תושבי שדרות בשל ירי הקסאמים!!!;  ההערה השנייה נוגעת למרצים במכללת ספיר (המזוהים עם הארגון) שהעידו על סטודנטים שחששו להמשיך את לימודיהם בשל מתקפת הקסאמים!!!
מיותר לציין שלא מדובר בהאשמה של צה"ל או של ישראל, כפי שספרו זאת חוקרי "אם תרצו". כנראה שארגון נתמך הקרן לא יכו להיתפש על ידי "אם תרצו" כמסייע לישראל.

עדאללה:
עמ' 25 לדוח "אם תרצו":
"עדאלה" מופיע בנספח 3 לדו"ח, כאחד הארגונים שנענו לקריאת הוועדה ומסרו לה חומר ומידע [77] ובנספח 1 לדו"ח, בו מפורטים שמות הארגונים והאנשים שנפגשו עם הוועדה לצורך מסירת מידע. [78]

בגוף הדו"ח, נזכר ארגון "עדאלה" פעמים רבות כאסמכתא לטענות וממצאים של הוועדה. בין השאר, ניתן למצוא את האזכורים הבאים:
.( – חומר ומסמכים ששלח הארגון לוועדה: ה"ש 547 (עמ' 233 –

1. מדובר בהערכה של מספר העצורים העזתים בישראל.

.( – התכתבויות של הוועדה עם הארגון: ה"ש 789 (עמ' 312 ); ה"ש 792 (עמ' 312  – 

2. מדובר באזכורים של עתירה של עדאלה – שהוגשה בטרם המבצע ושדבר הגשתה היה מפורסם וידוע ברבים – הטוענת לאי-חוקיות של איסור הביקורים של עצורים עזתים בישראל, שמן הסתם נעצרו לפני המבצע (בהערת השוליים מצויין בסך הכל כי ועדת גולדסטון ביררה עם עדאללה האם העתירה עדיין עומדת, ואכן כך היה). זה מידע שכלל אינו נוגע ל"פשעי מלחמה", לכאורה, שביצע צה"ל במהלך המבצע. האם הגשת עתירה כזו איננה דבר לגיטימי? אגב, נשוא העתירה איננו צה"ל כי אם השב"ס.

עמ' 26 לדוח "אם תרצו":
.( – הפניות לדו"חות של הארגון [עדאלה-י.מ]: ה"ש 1061 (עמ' 369

3. המדובר באזכור סטטיסטיקות שעדאלה קיבל ממשטרת ישראל(!) לגבי מספר העצורים במחאות בישראל נגד המבצע בעזה. כמובן שמידע זה אינו קשור לתימוך בהוכחת פשעי מלחמה לכאורה של צה"ל. אגב, ועדת גולדסטון מצטטת פה דוח של עדאלה בעברית (להמחשת הטענות המופרכות כי הארגונים מפיצים מידע באנגלית לעולם, הרי שגם מידע לוקאלי חשוף בעידן האינטרנט לתרגום ושימוש מעבר לים).

.( – הפניות לניירות עמדה שהפיק הארגון: ה"ש 894 (עמ' 333

4. המדובר בדוחות רבים, ותקציר של עדאלה, העוסקים בבניה של תשתיות להתנחלויות ביהודה ושומרון. שוב, שום קשר לפשעי מלחמה שביצע לכאורה צה"ל ב"עופרת יצוקה".

– הפניות לעצומות ומכתבים של הארגון: ה"ש 546 (עמ' 233 );
– 
5. ההערה עוסקת בתנאי החזקתם של עזתים שנעצרו\נשבו במהלך המבצע, ועד להעברתם לבתי כלא ישראלים. המדובר בדיווח על פנייה של הארגונים לפרקליט המדינה וליועמ"ש בתלונה על התנאים של העזתים שהוחזקו בידי צה"ל.
קשר קלוש לטענה של מסירת מידע מכפיש על צה"ל: ועדת גולדסטון התמנתה ב-3 לאפריל 2009; הפנייה של הארגונים נעשתה בינואר 2009 וניתן לה פומבי בישראל. היא הייתה ממוענת כביקורת פנימית בישראל. לעשות דה-לגיטימציה של פנייה בתלונה לראשויות החוק, לפי הרוח של דוח "אם תרצו", הרי זה דבר מהפכני. אגב, הטענות המועלות בתלונה, נוגעות להפרות לכאורה של זכויות אדם, שאין להם שום קשר עם שיקולי ביטחון (תנאי העזתים שכבר נעצרו ולא מהווים איום). על אחת כמה וכמה שמאבק בהפרות שרירותיות לחלוטין, מהסוג שיש חשד כי בוצעו במקרה זה, אינו פוגע ביכולת הפעולה של צה"ל, כפי שנטען ונרמז בדוח "אם תרצו" ובקמפיין סביבו.
– 
– ה"ש 788 (עמ' 312 );

6. ראו הערה "2". קשור לתנאי אסירים עוד מלפני המבצע. . אין שום קשר ל"עופרת יצוקה".

– ה"ש 791 (עמ' 312 );

7. ראו הערה "6", עוסק בזכויות אסירים פלסטינים, לא במבצע "עופרת יצוקה".

– ה"ש 1136
.( (עמ' 383

8. המדובר במכתב פנייה של הארגונים הקורא ליועמ"ש לפתוח בחקירה ישראלית עצמאית של מאורעות המבצע. מדובר בקריאה לחקור האשמות וחשדות, בהחלט לא האשמה פוסקת בפשעי מלחמה; בהחלט משהו שצריך להיות לגיטימי.

.( – הפניות לעלון של הארגון: ה"ש 781 (עמ' 310

9. ההערה עוסקת באפשרות למעצר ללא מגבלת זמן של פלסטינים בבתי הכלא הישראלים ובניתוח החוק הישראלי לגבי החזקת לוחמים זרים "בלתי חוקיים". אין קשר ל"עופרת יצוקה".

.( – הפניות להודעות של הארגון לעיתונות: ה"ש 790 (עמ' 312

10. עוסק בזכויות הביקורים של אסירים מעזה, בלי קשר למבצע. ראו גם הערות "6" ו-"2".

.( – הפניות לעדכוני חדשות של הארגון: ה"ש 1068 (עמ' 370 ); ה"ש 1090 (עמ' 373

11. ההערה הראשונה עוסקת ביחס לעצורים ישראלים במחאה נגד המבצע; ההערה השנייה עוסקת בזימונים ששלח השב"ק, לטענת עדאלה ללא בסיס חוקי, למוחים ערבים-ישראלים נגד המבצע. אין שום קשר להאשמות צה"ל בפשעים בהקשר של "עופרת יצוקה".

.( – הפניות לעתירות של הארגון לבג"ץ: ה"ש 537 (עמ' 230 ); ה"ש 830 (עמ' 319 ); ה"ש 778 (עמ' 310

12. ההערה הראשונה נוגעת לעתירה שהוגשה שנים לפני המבצע, ב-2002, נגד "נוהל שכן"; ההערה השנייה נוגעת לעתירה מלפני המבצע, בקשר לפגיעה בסטאטוס האזרחי של תושבי מזרח ירושלים; ההערה השלישית מאזכרת עתירה הנוגעת לזכויות עצירים בישראל, לאחר שחוק המאפשר הארכת מעצר ללא תקשורת עם העולם החיצון, עד 21 יום, עבר בכנסת (חוק שעשוי לפגוע בזכויות כל הישראלים). אין שום קשר להאשמות ב"עופרת יצוקה".

הארגון [סדרה של ארגונים – י.מ] שותף למכתב שנשלח ליועץ המשפטי לממשלה והמאשים את צה"ל בביצוע פשעי מלחמה: "'הארגונים שלחו מכתב נוסף, אולם הפעם לא ענה להם היועץ המשפטי'. המכתב כולל האשמות בפשעי מלחמה: 'הכוחות המזוינים של המדינה חשודים במעורבות בהפרות חמורות של החוק הבינלאומי (שמהן עולה חשד לאחריות ( לעיסוק בפשעי מלחמה)."
"

13. שימו לב איך משתמשים "אם תרצו" בטרמינולוגיה של "האשמות", אך בציטוט של הארגון ה"מעליל", שאמור להמחיש את הטענה הקשה הזו, מדובר בעצם ב"חשדות".
ההצגה של "חשדות", כ"האשמות", היא טריק רטורי זול. מכאן משתמע שאסור להעלות חשד וקריאה לבדיקה, אתה כאילו "מאשים". המילה "מאשים" איננה מושג משפטי מובהק ואנשים מפרשים אותה כקביעה כאילו נעשו פשעים, ולא כהעלאת חשדות וקריאה לבדיקה. כולנו תקווה שאף אדם שפוי בישראל לא מערער על הזכות להעלות חשדות ולקרוא לחקירה לאחר מוות של מאות בני-אדם.

 בצלם:
עמ' 30 בדוח "אם תרצו:

בגוף הדו"ח, מאוזכר ארגון "בצלם" פעמים רבות כאסמכתא לטענות וממצאים של הוועדה. בין השאר, ניתן למצוא את האזכורים הבאים:
– הפניות לדו"חות של הארגון: ה"ש 11 (עמ' 47 );

1. מדובר בהערכות של בצלם בדבר מס' ההרוגים הישראלים והפלסטינים בסכסוך בין השנים 1987 ו-2000. אין שום קשר לביקורת על צה"ל או לעופרת יצוקה.

 

אני ממשיך לעבור על כל המבואות ולחשוף את כלל הסילופים של הדוח.

27 מחשבות על “הפרכת דוח "אם תרצו" משפט אחרי משפט

 1. לבן אדם יש שכל מוכח. הוא יודע על מה הוא מדבר. אתה כבר הרסת לנו את הצורה עם האם תרצו שלך. יאללה כבר, עזוב אותנו.

 2. או שאין לך חיים בכלל, או שאתה עובד באחד הגופים שחיים על הכסף הערבי של הקרן העלק ישראלית.
  טחנת את הנושא כבר מכל כיוון באובססיביות , ועדיין ברור לכל מי שעיניו בראשו שהקרן קיימת כדי לפורר את החברה הישראלית מבפנים. לא תצליחו, גם אם תמשיך בקצב של שני פוסטים ליום.

 3. היתה שגולדסטון משתמש בעיקר במידע שהועבר על ידי העמותות. אתה לא כופר בזה אלא טוען שלא כל המידע הזה התייחס ישירות לעופרת יצוקה. מה זה משנה? גם מידע שלילי כללי יכול לשמש כסוג של עדות אופי.

 4. כל ביקורת יכולה להצטייר כמידע שלילי כללי.

  וחוץ מזה, אם כך, מה הניוז פה? שגולדסטון השתמש בדוחות השוטפים של ארגוני זכויות האדם?

  הניוז העיקרי לטעמי הוא שכל כך רבים נפו בפח של פסאודו דוח.

  שאם תרצו משתמשת באזכור של הסבל בשדרות (של ארגון "קול אחר משדרות")כאזכור ביקורתי נגד צה"ל. זה מעשה נבלה.

 5. אני נגד זכות השיבה. בעד פיצוי לפליטים ומציאת פיתרון חלופי מוסכם.

  לא מכיר אף ארגון זכויות אדם שיש לו עמדה לגבי זכות השיבה – לא בעד ולא נגד.

 6. אי אפשר להתווכח על העובדה שאתה לא סותר את הטענות שלהם. זה מה שאתה מתיימר לעשות לא? בקיצור כמו שאמרתי אתה טוחן מים.

 7. שלום לחסר השם,
  אני מוכיח בדיוק את טענת הארגונים: מדובר בקמפיין מקארטיסטי נגד עצם הזכות להביע ביקורת על התנהלות צה"ל והמשטרה והשב"ס.

  כי, כמו שאתה ציינת, הדוח של "אם תרצו", מראה ש"גם מידע שלילי כללי יכול לשמש כסוג של עדות אופי".

  כלומר כל מערך הביקורת של הארגונים על התנהלות ישראל, עשוי לשמש בעתיד כעדות אופי באיזה דוח על פשעי מלמה לכאורה שביצענו באיזה מבצע עתידי, ולכן הם לא לגיטימיים.

  זה דוח וקמפיין מכווני השתקה!

  חוץ מזה שאתה מתעלם משקרים בוטים כמו תיאור עדות על הסבל של תושבי שדרות כהעברת ביקורת על צה"ל.

  ולאזרח,
  תודה

 8. למופתע, מדהים שיש אנשים כמוך שכותבים טוקבק בלי לקרוא את מה שכתוב. אתה יודע, העולם הוא לא משחק כדורגל ולא מורכב משחור ולבן. אני יודע שבחרת בקבוצה של הימין ולכן אתה חושב שכל מה שנראה לך כמו שמאל הו רע וכל מה שימין הוא טוב, אבל התקדמנו מאז גיל 4.
  בתקווה שרוב האוכלוסיה בעלת יכולת ניתוח וחשיבה קצת יותר מורכבת משלך. תהנה מחר בחטיבת הביינים.

 9. כל הכבוד על המאמץ! גם אני עובר כעת על הדו"ח (בעיקר משום שנמאס לי שאף אחד לא עשה עבודה מספיק רצינית). אחרי שנסיים אתה רוצה להשוות תשובות?

 10. באמת.
  הוא לא מאוזן.
  תקרא פוסטים אחרים שלו, הוא כותב על לפוצץ אנשים במכות.

  לא הייתי מקשר לבלו, קל וחומר מסתמך עליו מבחינת הניתוח הפוליטי שלו.

 11. כתוב בדו"ח או לא כתוב זה לא משנה את אופן ההתנהלות והשנאה העצמית של ארגון בצלם,לאחר המבצע עופרת יצוקה הארגון מארגן במחסום ארז קבוצות של אנשים מעזה לבוא ולדווח על מעשים ועל הרג של חפים מפשע במהלך המבצע, ארגון בצלם מתוקצב ע"י הקרן החדשה ציטוט מכתב מעריב עופר שלח, מעיתון מעריב יום שישי שעבר אני מבין היום להיות חלק מהארגונים האלה זאת עבודה ושכרה בצדה זו האמת וככול שאתה משחיר את צהל או את המדינה אתה טוב לא כול הארגונים של הקרן החדשה עוסקים בלהשחיר חלק מהם עושים מעשים ראויים ונכונים

 12. שאתה דוברו של ארגון קומוניסטי שמאלני שמודה לקרן הישראלית החדשה על תמיכתה הכספית.
  במילים אחרות, יש לך אינטרס אישי פיננסי בהמשך עבודתה של הקרן, נכון?
  מה עם איזה גילוי נאות בנושא?

 13. שלום "מופתע",תודה על התגובה.
  אם התכוונת ל"טלוויזיה החברתית", אני לא עובד שם כבר יותר משנה.

  אני עובד עם הקרן החדשה לישראל וטרחתי לפרסם זאת כמעט בכל פוסט שלי על הנושא מאז התפוצצה הפרשייה.

  יש הבדל בין גילוי נאות לניג'וס נאות.

  אגב,
  איזה אינטרס כלכלי בדיוק? כמעט בכל עבודה אחרת ארוויח יותר משכר הרעב שאני מקבל…

  חוץ מזה, אני באמת מקרה של מי שהתעקש לעבוד בקרן בגלל האמונה בדרכה, ולא מקרה של מישהו שנקלע לשם וכעת צריך להצדיק את מקום העבודה שלו.
  ויש לי גם ביקורת על הקרן ואני פורס אותה באתר זה

 14. יריב, מעריץ את הסבלנות והסובלנות שלך. הבעיה היחידה היא שחברות פשיסטיות לא ממש מקשיבות לקול ההגיון. בטח לא לצווים מוסריים כלשהם.
  הם מבינים רק כח, מה שמציב אתכם בדילמה הידועה של הפציפיסטים: עד כמה להלחם בעד העקרונות שלכם.

 15. תודה לחבר'ס.

  להומו יודה-גרמני, אני עושה את זה במידה רבה כדי שלא אומר למה לא עשיתי. מי שטוען שאנחנו לא מביאים עובדות יצטרך להתעמת עכשיו עם העובדות.
  אם כי אני מודה שזה קרב מתיש שעל כל הפלצה של "דוח", צריך לעמול כך ולהפריך.

  היו מי שהשוו זאת לדוחות של ארגוני זכויות אדם שנתגלו בהם טעויות. לטעמי השוואה בעייתית. ללא ספק יש מה לבקר אצל ארגוני זכויות אדם מבחינת דיוק ומתודולוגיה, אבל צריך לזכור שלא ניתן להשוות דוח שאוסף עדויות והוכחות על דברים שקרו בשטח (עיסוק שמטבע הדברים, אם כי למרבה הצער, יפלו בו טעויות מדי פעם), לדוח שמנתח דוח אחר, וקל יחסית לא לטעות בו. במקרה הראשון לעומת זאת, כמעט אף פעם אין הוכחות חותכות. זה תלוי מה רף ההוכחה שהחברה קובעת על מנת להאמין כי הפרות אכן קרו. בישראל גם צילום מתועד של הפרות נחשב מייד לזיוף עד שיוכח אחרת.

 16. ואת זה אני מביא לידיעתך, כי כתבת לעיל "לא מכיר אף ארגון זכויות אדם שיש לו עמדה לגבי זכות השיבה – לא בעד ולא נגד."

  בצלם בעד ויתור על מדינה יהודית, הקמת פלסטין הגדולה במקום ישראל, ומימוש "זכות השיבה":

  http://www.news1.co.il/Archive/003-D-34234-00.html?tag=13-39-57

  הנה עוד משהו על היו"רית של בצלם:

  http://www.news1.co.il/Archive/001-D-215484-00.html?tag=02-46-50

  והנה עוד משהו חשוב מעניין שקשור לעניין:

  http://www.news1.co.il/Archive/003-D-39262-00.html?tag=02-51-32

  ועוד משהו לסיום:

  http://www.news1.co.il/Archive/001-D-163676-00.html?tag=02-58-36

 17. לא מקבל לחלוטין את הנחת המוצא שיש זהות בין עמדה פוליטית של אישים בארגון לבין עמדת הארגון.

  לו הייתה הגברת הנכבדה עם התפישות הפוליטיות הטהרניות והטוטאליות מנהלת ארגון רופאים אוזן גרון בקופ"ח כללית, לא היית חושב שמטרת הארגון האמיתית היא מדינה אחת, לא?

  אולי יש בכך קצת היתממות, כי זכויות אדם בשטחים קשורות יותר לפוליטיקה פרוגרמטית,אבל בגדול אני חושב שההפרדה בין הפוליטי במובן הפרוגרמטי לבין הפוליטי במובן של שמירה על צלם אנוש, הוא אפשרי. אם יוכח שבצלם כגוף פעל למען פרוגרמה פנטסטית כזו לאזור, אגנה זאת בכל תוקף. על גוף שמירה על זכויות אדם להיות גוף מקצועי – הגם ששמירה על זכויות אדם היא עניין פוליטי, ולא במובן המאקרו-חברתי שדחוח הלוי מנסה לרמוז עליו.

  בכל מקרה הביקורת של דחוח הלוי דורשת התייחסות רצינית ובדיקה מעמיקה. מכעיס אותי שלא הגיבו לו – בין אם בהודאה בטעות והתנצלות, או בהעמדתו על טעותו.

 18. אבל רק בתיאוריה…

  באופן תיאורטי, יכול להיות מצב כזה שאירגון יעסוק בזכויות אדם של אזרחים מבני העם האויב ואפילו בזכויות של מחבלים רוצחים, למרות שהוא מתנגד באופן טוטאלי לאידאולוגיות שלהם ולמעשיהם…

  בפועל, האירגונים הללו מורכבים לדעתי משני סוגי פעילים: הזאבים האנטי-ציונים הזדוניים שמנהלים אותם ומנווטים אותם, אשר שעושים בהם שימוש מגמתי וציני כדי לפגוע ולעשות דה-לגיטימציה ודמוניזציה לישראל; והשיות התמימות שנמצאות שם בגלל שהן באמת מאמינות בעקרונות ההומניזם, אבל בפועל נמצא שהן משרתות דווקא את תאבונם של הזאבים הרשעים…

  המגמתיות שמזהה דחוח-הלוי לא נמצאת שם סתם בטעות. העיוותים שהוא מתאר הם לא טעויות מקריות תמימות של בצלם, והם בטח לא טעויות שלו (וכדאי לך לקרוא גם את שאר הכתבות שהוא מביא קישורים אליהם). ה"טעויות" הללו בהחלט עולות בקנה אחד ומשתלבות היטב במגמה הכללית האנטי-ישראלית ואנטי-ציונית של אותם בכירים ובכירות של הארגון. עובדה.

  וראה גם התגובה המפורטת שכתבתי במקום אחר:

  http://www.tapuz.co.il/communa/ViewmsgCommuna.asp?Communaid=33967&msgid=40895752

 19. השמאל הסהרורי מתגונן וזו בשורה טובה
  המשיכו להכות עד שהשכל בראשם יחזור למקומו
  ויבינו גם השמאלנים כי במקרה של מלחמה הערבים לא יגנו עליהם ואפילו לא התל אביבים אלא המתנחלים ותומכי הימין

 20. אשמח מאד אם תעדכן אותנו
  איפה היית ב-8 השנים בהם הוכו תושבי שדרות
  שהיום חיים איך שהוא בשקט בזכות עןפרת יצוקה
  (אגב עם נורמלי לדעתי היה מכה את אויביו הרבה יותר חזר והסיבה שהוא ישב באפס מעשה 8 שנים בגלל אנשי מדינת תל אביב השמנים והשבעים)

 21. ליוסף,
  הייתי כאן:
  http://shatil.org.il/node/25311
  וכאן:

  בינה – המרכז לזהות יהודית ותרבות עברית שפועל בסיוע הקרן, לקח אחריות על 40 ילדים שהוריהם נמצאים בעבודה בכל יום ולא יכולים להישאר עימם בבית, בשני מקלטים באחת השכונות העניות בבאר-שבע בעת המבצע בעזה.
  זאת לאור העובדה שבתי הספר והגנים בבאר-שבע סגורים בעקבות מתקפת הטילים על העיר.
  התנועה המסורתית, הפועלת בסיוע הקרן, מפעילה מספר מיזמים של סיוע לתושבים הנמצאים תחת איום הטילים, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות: גרעין נוע"ם של התנועה מתנדב במקלטים באשקלון בהרגעה והפעלה של ילדים.

  וגם כאן:
  http://www.nif.org.il/?id=1657

  איפה אתה היית?

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s