לא שוברים את הכללים, משחקים לפי חוקי משחק שונים

הימין והשמאל מאשימים אחד את השני מדי פעם בשבירת הכללים כשתוצאות המשחק הפוליטי לא נראה להם. אבל אני רוצה להגן על שני הצדדים, בחינה מעמיקה תלמד שלרוב זו לא שבירת הכללים או חוסר עקביות, אלא שהם מראש משחקים לפי כללים שונים:
.
הגרעין הקשה של השמאל לא רואה תוקף להחלטת הרוב באם היא רומסת זכויות בסיסיות של המיעוט, ולכן פנייה לגורם חיצוני למדינה לשם לחץ במקרה כזה היא לא שבירת הכללים; הימין הדתי הרדיקלי רואה בדמוקרטיה כלי שבא לשרת רעיון של מדינה יהודית בארצישראל השלמה ולכן חלקו לא מקבל החלטות על פינויים – זה לא שהוא משתמש בדמוקרטיה כשנוח לו, הוא מראש מכפיף אותה לרעיון שמבחינתו הוא נשגב יותר; ואילו הימין הלאומני רואה בקונספט של מדינה יהודית דמוקרטית כזה שאמור ראשית כל לשרת את הלאום היהודי, ולכן זה בסדר, למשל, להפלות קצת ערבים בחלוקת משאבי קרקע או לפסול מפלגה ערבית שלא מקבלת את זהות המדינה כיהודית – הדמוקרטיה מבחינתם כפופה מראש למדינת הלאום היהודי.
.
כל הדיון על צביעות, דו פרצופיות או שבירת הכללים כשהתוצאה לא נוחה, כנגד מחנה זה או אחר, נובע מאי הבנות הדדיות בין המחנות הפוליטיים הנצים, התכחשויות לטבעם האמיתי או סתם ניסיונות למניפולציה והשחרה. דיון פרודוקטיבי יותר היה מבליט וחושף את היגיון העומק של כל מחנה: מי שלא מוכנים שהרוב ירמוס את המיעוט, מי שלא מוכנים שהרוב ירמוס דוגמא דתית-אידיאולוגית, ומי שלא מוכנים שזהות המדינה תיהיה חלק מהמשחק הדמוקרטי ושמיעוטים יזכו לשיוויון מוחלט גם במישורי קרקע והזכות לעיצוב דמות המדינה. וכן, אין פה סט אחד של כללי משחק – אפילו הדמוקרטיה שהם רואים בחזונם שונה:
.
לגבי השמאל הנוקשה: הוא מבקש דמוקרטיה שבה גם החלטות הרוב יכולות להיות מוגבלות בעת שהן רומסות זכויות יסוד של המיעוט, ושהגופים המגבילים יהיו עצמאיים ככל הניתן מהשפעת הרוב.
.
לגבי הימין הדתי הרדיקלי הדמוקרטיה זה קישוט כל עוד אין סתירה עם החזון הדתי.
.
לגבי הימין הלאומני החזון שלו את הדמוקרטיה הוא: החלטת הרוב מעל הכל – כלומר אין מגבלות או יש הגבלות מאוד מינוריות על החלטת הרוב [הנתון ממילא ללאום היהודי]; לחילופין הוא מבקש שהמגבלות על החלטות הרוב יגיעו ממוסדות שבשליטת הרוב [למשל: בית משפט עליון שבוועדה לבחירת שופטיו יהיה רוב לקואליציה; תאגיד שידור שהקואליציה תבחר את עיתונאיו]. כלומר, בחזון הזה מי שאת החלטותיהם יש להגביל במקרי קיצון ממנים את מי שאמורים להגביל אותם או לפקח עליהם, זאת לעומת חזון של איזונים ובלמים של המיעוט מול הרוב.
.
מכאן אפשר להתחיל דיון פורה יותר…

מתי מותר להפר זכויות אדם לצרכים ביטחוניים?

גם אם לוקחים בכובד ראש את הטענה שהמשטר הצבאי בגדה הוא הכרח ביטחוני בל יעבור, עדיין יש ללכת לאו"ם
אם הפרת זכויות אדם נעשית למען ביטחונינו, הרי שהדבר מוצדק – זהו גרעין הטיעון של הימין-מרכז הפחות דתי\מתנחלי כדי להצדיק את המשך המשטר הצבאי הישראלי בגדה. זהו לא ימין שמדבר על זכותנו על ארץ אבות, אלא על זכותנו לחיים ללא טילים, עם או בלי תהילים. לכן, מבחינתו לפעול לסיום המשטר הצבאי זה לפעול נגד ביטחונינו, ולעשות זאת באו"ם זה חמור שבעתיים.
.
 הרעיון שביטחון דוחה זכויות יכול להיות גם טיעון למען ביטול חזקת החפות – כי בגללה פושעים רבים משוחררים בשל חוסר יכולת להרשיע אותם מעבר לספק סביר וכך מהווים סכנה לציבור. הטיעון הזה הוא מידרון חלקלק אבל אני לא פוסל אותו מכל וכל. אני לא טהרן ולא חולק על כך שסכנה ביטחונית משמעותית ורחבה יכולה להצדיק, לעיתים נדירות, חריגה מדודה, שקולה, נקודתית ומינימלית מעקרונות של זכויות האדם. אלא שבמקרה כזה חובת ההוכחה היא על הצד שמבקש להפר זכויות כאמצעי הגנתי – להוכיח מול הקהילה הבינלאומית את ההכרח הביטחוני שבהפרה. הקהילה הבינלאומית היא זאת שמולה צריך להוכיח כי יש הכרח ביטחוני לחרוג מעקרונות זכויות האדם במצב נתון ולא שהדבר ייקבע על ידי המדינה עצמה – אחרת כל ממשל מפר זכויות ייקבע באחת שהדבר נעשה לצורכי הגנה עצמית וייקבל פטור ממשפט העמים. להבדיל, לקהילה הבינלאומית יש את הפוטנציאל להקים גוף נטול פניות – למשל בהקמת ועדה של מדינות המבטאות מגוון עמדות, שאינן צד בסכסוך או בעלות עמדה מוקדמת נחרצת (בניגוד למועצת זכויות האדם של האו"ם הפועלת באופן מחפיר).  הרעיון שצד אחד ייתן לעצמו פטור מכללים בינלאומיים על דעת עצמו הוא מופרך.
ביתר פירוט, על הצד שמבקש להפר זכויות להוכיח ש:
.
1. הסכנה הביטחונית תופחת משמעותית באם תבוצע הפרת זכויות האדם האמורה, לעומת מצב בו הוא לא יבצע הפרה זו.
2. אין דרך מעשית סבירה אחרת לשפר את הביטחון מבלי לבצע את הפרת זכויות האדם האמורה.
3. ההפרה האמורה להתבצע מצומצמת רק למטרת התגוננות נטו ואיננה חורגת לתכליות אחרות שאינן התגוננות.
4. לסיום: הסכנה הביטחונית היא משמעותית וההפרה של זכויות האדם שהוא מבקש לבצע כאקט מנע הגנתי פרופורציונלית לסכנה זו.
.
השליטה הישראלית בגדה כושלת בכל ארבעת הנקודות הללו:
.
1. המשטר הצבאי בגדה הוא אמצעי להפחית את הסכנה מצד קיצוניים פלסטינים? מהנתונים העובדתיים לא ניתן להוכיח שישראל תיהיה חשופה לסכנה גדולה יותר באם תסיים את המשטר הצבאי (ואפילו ללא הסדר) לעומת המשך המצב הקיים: מונה הקורבנות הישראלים מטרור שמקורו באוכלוסייה שתחת שלטונינו הצבאי בגדה לא מפסיק למנות מתים ופצועים בכל שנה, לפחות מאז האינתיפאדה הראשונה. טרור שמקורו בגדה ממשיך לגבות קורבנות בצד הישראלי גם הרבה אחרי ששקטו יחסית הזירות העוינות מהן נסוגנו [דרוום לבנון] או נסוגנו חלקית [רצועת עזה]. הגזרות הללו הקיזו אומנם דם, אבל הניסיון מלמד כי ניתן היה להגיע מולן להרתעה סבירה; לא כך מול הגדה. נזכר ששיא הטרור של אינתיפאדת אל אקצה, בניגוד למיתוס, אירע בעודנו שולטים בגדה, רק בתצורה שונה מבעבר – תצורה שנשמרת עד היום. גם איזרוח תושבי הגדה הוא חלופה פחות מסוכנת מהמשטר הצבאי עליהם – הפלסטינים אזרחי ישראל מגלים שיעורי טרור נמוכים יחסית לאחיהם בגדה הנטולים זכויות אזרחיות, ונתונים אמפיריים מהעולם מלמדים על מיתאם בין היעדר זכויות פוליטיות ואלימות פוליטית מוגברת. ככלל, ישראל תמיד הגנה על עצמה טוב יותר מבלי לשלוט על אוכלוסיה עוינת ונטולת זכויות אזרחיות – אנו מוקפים באוכלוסיה עוינת שבפועל ממעטת לפעול נגדינו מבלי שנשלוט עליה. נזכיר שבין מיליוני הפליטים הפלסטינים בירדן ובין כביש הערבה בדרום מפרידים קילומטרים ספורים, ללא גדר ועם נוכחות דלילה של צבא ירדן או צה"ל. למרות זאת, ולמרות שהם עוינים אותנו, הם לא מקור בעיותינו הביטחוניות. אז אולי יש סכנה ביטחונית בסיום המשטר הצבאי בגדה, אבל לא הוכח שהמשכו של משטר זה ייגבה פחות קורבנות ישראלים; אם כבר ניסיון העבר מרמז שלהפך: מסוכן יותר לשלוט בפלסטינים באמצעות גנרלים.
.
2. גם למי שלא מאמין כי סביר שיתממש הסדר שלום בדורנו, הרי שהסעיף הקודם מוכיח שניתן להתמודד עם הסכנה הביטחונית טוב יותר בלי הפרת הזכויות שבמשטר צבאי – באמצעות הרתעה מבחוץ שמביאה לאי-לוחמה בפועל, ולא על ידי שליטה מבפנים שמחייבת חיכוך קבוע ודיכוי מתמיד. באמצעות הרתעה מבחוץ השיגה ישראל ביטחון מירבי מול רוב אויביה. למעשה, רוב בכירי מערכת הביטחון הישראלית חושבים שישראל יכולה להתמודד עם סכנות ביטחוניות לאחר נסיגה מהגדה – הם לא היו תומכים בהסכם עם הפלסטינים – שעלול להיות מופר – אם לא היו סבורים שיש מענים לתסריט של קריסת ההסדר. בעידן בו יש לנו הסכם שלום יציב עם ירדן, וסוריה ועירק התפוררו, ברור שאין כל סכנה קיומית במדינה דלה וקטנה ליד המעצמה הגרעינית הישראלית. אם כן, לא הוכח שלא ניתן להתמודד עם סכנות ביטחוניות ללא ההפרה הקבועה והכוללנית של החלת משטר צבאי על מיליוני אנשים.
.
3. וודאי שמשטר האפלייה הצבאי בגדה לא מצמצם עצמו רק לצרכי ביטחון, כלומר רק כדי למנוע ירי רקטי או פעילות עוינת אחרת לעבר ישראל – המשטר הצבאי בגדה כולל גם הקמת התנחלויות ומאחזים, לא פעם על אדמה פלסטינית פרטית; הוא כולל חסימת הפיתוח של הפלסטינים על כ-60% משטח הגדה [כולל בשטחים המוגדרים אדמות פרטיות של פלסטינים], הוא כולל הפניית משאבי הטבע והמחצבות לידיים ישראליות, הוא כולל מגבלות על ייבוא וחסימת ייבוא של תרופות גנריות זולות עבור האוכלוסייה הפלסטינית הענייה – ועוד ועוד היבטים שאינם ביטחוניים גרידא. משטר האפלייה הצבאי חל ופוגע גם בפלסטינים שאין כל אינדיקציה שהם מבקשים לפעול באלימות (לעיתים מדובר בכפרים שלמים שקל להבחין כי הם פחות עוינים ולא אלימים אך סובלים באותה מידה ממשטרה הצבאי). כלומר הפגיעה בזכויות המתחזה להגנה בהחלט לא מצמצמת עצמה לתכלית ביטחונית-מניעתית בלבד.
.
4. המשטר הצבאי לא פרופורציונאלי לסכנות: הוא לא מבקש לשלוט על כמה גבעות שולטות המהוות סיכון טקטי בקרבת הקו הירוק\נתב"ג אלא על תא שטח עצום. אם מתייחסים לאפשרות לסיים את המשטר הצבאי באמצעות איזרוח ומתן זכויות שוות לפלסטינים, הרי שלא פרופורציונלי להחזיק עשרות שנים מיליוני בני אדם תחת משטר אפלייה צבאי בשל סכנות מהסוג של מדינה עם מיעוט גדול של אזרחים ערבים – מרגע שהפכו לאזרחים, הערבים אזרחי ישראל לא היוו מעולם איום ביטחוני משמעותי. אם מתייחסים לאפשרות של נסיגה הרי שהמשטר הצבאי לא פרופורציונאלי ביחס לסכנה של נשק רקטי ספורדי, שניסיון העבר מלמד כי הוא לרוב לא מביא להרג וכי ניתן להגיע להרתעה מול משגריו – זה פרופורציונאלי רק מזווית ישראלית, לא מזווית אובייקטיבית.
.
מכל אלו ניתן ללמוד שישראל לא יכולה להוכיח כי המשטר הצבאי והמפלה בגדה הוא אמצעי ביטחוני מינימלי והכרחי המצמצם עצמו למניעת סכנה ביטחונית ושאלמלא הוא הסכנה תיהיה גבוהה יותר. הטיעון הביטחוני טוב אולי להפחדות בתוך השיח הישראלי, הוא לא יכול להצדיק הפרה מתמשכת ורחבה של זכויות האדם מול השיח הבינלאומי. זו לא הגנה עצמית, זו הפרת זכויות.

מתי הזעם על אי-צדק מקומם חוסם חישובי רווח והפסד? ומה זה אומר על השמאל?

נדמיין שמחקר פיילוט יימצא בוודאות רבה שהדרך הכי טובה למנוע מפדופילים לתקוף שוב – הרבה יותר מאשר המסלול של כליאתם לשנים רבות – היא שיקומם בקהילה פתוחה, תומכת, עם תנאים טובים וטיפול נפשי אינטנסיבי. למרות שסוג הטיפול הזה יכול להפחית משמעותית את כמות הילדים שייפגעו מפדופילים, אני מהמר שהוא צפוי להרתיח אנשים רבים ולהפסל על הסף. זהו מסלול המנוגד לחלוטין לתחושת הצדק של רבים ומעורר זעם על הפרת תבנית הגמול ועונש. והרי פדופילים עשו מעשה נתעב, יצרו פצע חריף בנפשם של ילדים רכים, והנה במקום עונש כבד וסבל הם זוכים לתנאי לוקסוס בקהילה משקמת. אני מעריך שיהיה קשה להעביר החלטה על מסלול כזה לשיקום פדופילים למרות התוצאות העדיפות שלה לטוב הכללי ביחס לענישה וכליאה.
.
כעת דמיינו שיימצאו כי מחיקת חובות לטייקונים ממונפים וחסרי אחריות היא עדיפה למשק לעומת האופציה של לתת לאימפריות שלהן לקרוס. נניח שזה נכון. אני מהמר שלמרות זעם ציבורי כלשהו, יהיה הרבה יותר כל להעביר החלטה כזאת ציבורית. גם פה תבנית הגמול והעונש שלנו הופרה כמו גם תחושת הצדק, אבל לא בצורה שמעפילה על חישובי הטוב הכללי ושיקולי התוצאה.
.
ניצבת פה מצד אחד תפישת צדק טבעי-פרוצדורלי (צדק אינטואיטיבי בתבנית של עשית X אתה ראוי ל-Y כי כך זה מרגיש אינטואיטיבית) לעומת צדק תוצאתי-תועלתני (אם החברה בכללותה תנהג במדיניות X תבוא עלינו תוצאה חיובית Y). והנה בספירות מסויימות צפוי הצדק הטבעי-פרוצדורלי לנצח ובספירות מסויימות אני מהמר שהוא צפוי להפסיד. למה דווקא שם?
.
נדמה לי שתחום הכלכלה מעלה אצלנו אינטואיטיבית שיקולי רווח והפסד ואילו התחום של פגיעה פיזית, אלימות, פשיעה, טרור או מלחמה מעלה יותר שיקולים של נקם, פחד ותיעוב שמהווים העדפה לצדק הטבעי-פרוצדורלי.
.
אם אני צודק, יש לדבר השלכות אדירות לגבי ההיתכנות הפוליטית של משטרי ימין ושמאל: כל עוד עזרה לטייקונים [ספירה כלכלית] נתפשת כמשתלמת כלכלית ואילו עזרה ל"אויב" [ספירה אלימה] נתפשת כהפרת גמול ועונש מול פגיעות פיזיות בנו, הרי שאין סיכוי למשטר שמאלי.
.
אבל מה עם הסכסוך היה מתנהל יותר בצורה של פגיעה כלכלית של כל צד בצד השני? לאזרחי שני הצדדים יש מה להרוויח מכך: כי פגיעה כלכלית משמעותית של פלסטינים בישראל ללא אלימות נגד ישראלים תעלה אצל הישראלים יותר שיקולי רווח והפסד מאשר שיקולי זעם ונקם. ואילו פגיעה כלכלית של ישראל במשטר חמאס\רש"פ ללא יצירת אבדות בנפש תעלה אצל הפלסטינים יותר שיקולי רווח והפסד לעומת זעם ונקם. וכשהמודל של צדק תוצאתי-תועלתני יהיה חזק יותר בתודעות העמים לעומת המודל של צדק טבעי-פרוצדורלי, הרי שהסכסוך ייפתר במהירה.
.
אבל כדי לאמץ גישה כזו צריך ממילא תפישה תוצאתית-תועלתנית. בעיה לא אופטימית. אבל אם במקרה העולם ייפגע בפלסטינים ובנו בצורה כלכלית על התנהגות לא הגונה או על טרור ואלימות, הרי שאז בכל זאת יש סיכוי לכלכל את הסכסוך ובתקווה לקלקל אותו.

נתונים שוברי מיתוסים ממשאל העמים

מיתוסים על הסכסוך ושברם: ממצאים מעניינים וחשובים מסקר העמים של המכון הישראלי לדמוקרטיה ומקבילו הפלסטיני ברמאללה. זה ממש פואטי ההצבה של הממצאים מול אמונות רווחות לגבי הסכסוך:
.
נכון שיש את המיתוס הימני הזה שנסיגות רק מגבירות את "התיאבון" של הערבים והן רק יהפכו אותם ליותר קשיי עורף וייגרמו להם לדרוש עוד ולא להתפשר?
.
ובכן, עזה תמיד נחשבה לקיצונית יותר מהגדה, ולמרות זאת, ולמרות מספר מבצעים צבאיים שהרגו אלפי עזתים, ולמרות שלטון מסית של חמאס, העזתים באופן שיטתי יותר מתונים בעמדותיהם לעומת הפלסטינים בגדה. בקרב העזתים יש אפילו רוב קטן [59%] שמוכן להסדר שכולל ויתור על זכות השיבה למעט איחוד משפחות סמלי [בקרב הפלסטינים בגדה יש מיעוט גדול שתומך בהסדר כזה – 42.7% – אבל עדיין מיעוט].אגב, ישראלים יהודים תומכים בפשרה כזו רק בשיעור של 17%, ורק בקרב ערביי ישראל יש תמיכה מוחצת בוויתור כזה על זכות השיבה – 84.4%.
.
בעזה, בניגוד גמור לגדה, נוטים לחשוב שרוב הישראלים רוצים בפיתרון שתי המדינות [50.9% בעזה לעומת 31.3% בגדה].
.
34.3% מהעזתים תומכים בהסדר שיכלול את חלוקת ירושלים לעומת רק 27.3% מתושבי הגדה. וכשהשאלה על חלוקת ירושלים נשאלת בצורה מפורטת יותר שמבהירה כי המקומות הקדושים למוסלמים יהיו תחת שלטון פלסטיני אחוז התמיכה של העזתים עולה ל-40.6% לעומת ירידה ל-24.3% תמיכה בהסדר כזה בקרב תושבי הגדה.
.
בתשובה לשאלה על הסדר הכולל הכרה בישראל כבית הלאומי של עמה ושכולל התחייבות של המדינה הפלסטינית להילחם בטרור נגד ישראל ואת סוף התביעות ההדדיות – 42% מהעזתים הביעו תמיכה בכך לעומת 39% מתושבי הגזה.
.
44.2% מהעזתים לעומת רק 25.6% מתושבי הגדה מוכנים לתחנות התרעה ישראליות בשטח המדינה הפלסטינית העתידית.
.
47.7% מהעזתים מוכנים לסיפוח גושי ההתנחלויות לישראל לעומת רק 27.8% מתושבי הגדה.
.
אין פרטנר או אין פרטנרים?
ראו מהן התגובות לעסקת החבילה הבאה: הסדר קבע על בסיס פתרון שתי המדינות כולל פירוז המדינה הפלסטינית, חילופי שטחים שווים, איחוד משפחות וחזרתם של 100 אלף פליטים פלסטינים בלבד לשטח ישראל, הגדרה של ירושלים המזרחית כבירת פלסטין וירושלים המערבית כבירת ישראל והכרזה על סיום הסכסוך. 43% מהעזתים תומכים בכך לעומת רק 37% מתושבי הגדה. אגב, רק 38.5% מהישראלים היהודים תומכים בפשרה זו לעומת 90% מערביי ישראל. ומעניינת גם ההשקפה על הצד השני – 52% מהעזתים מאמינים [וטועים] שיש רוב בקרב הישראלים שתומך בהסדר כזה – 52.5% מהעזתים סבורים כך, לעומת רק 31.9% מתושבי הגדה. מסתבר שאין פרטנרים. ואם כבר יש פוטנציאל לפרטנרים, הרי שהם קודם כל בקרב פלסטינים בעלי מעמד אזרחי שווה יחסית [ערביי ישראל], ואחר כך נמצאים בעזה, גם אם לא בקרב הממשל.
.
בקרב אלו שהתנגדו להסדר הזה, הפיכת ההסדר לעסקה כוללת של שלום עם ובתמיכת כל מדינות ערב, משנה את מפת התמיכה. בעזה 26.9% מהמתנגדים להסדר יהפכו לתומכיו בתנאים כאלו, לעומת רק 24.3% ממתנגדי ההסדר בקרב תושבי הגדה. מקרב המתנגדים היהודים להסדר, רק 25.8% יהפכו לתומכי ההסדר עם יכלול שלום אזורי נרחב עם מדינות ערב.
.
פרגמטיות, היכן היא?
שימו לב גם לפרגמטיות היחסית של העזתים, כמחצית מהמתנגדים להסדר המוצע בעזה,40.7%, היו הופכים לתומכי ההסדר לו הוצע למדינה הפלסטינית פיצוי כספי גדול שיסייע לה לקלוט את הפליטים הפלסטינים במקום ישראל. לעומת זאת, רק 25.4% מתושבי הגדה היו מוכנים להתפשר על העיקרון של זכות השיבה עבור פיצוי כספי.
.
כנראה שסדר הפרטנרים המוכנים לפשרה הוא: ערביי ישראל, עזתים, יהודים-ישראלים ולבסוף תושבי הגדה. מעניין מה גורם דווקא לתושבי הגדה להיות המאמינים הכי קטנים בפשרות והסדרי שלום ומה גורם לפלסטינים אזרחי ישראל להיות הפשרנים ורודפי השלום הכי גדולים?
.
שלום עכשיו?
 הרעיון של שלום רשמי עכשיו, זכויות אחר כך קורס לנוכח הנתונים שמראים שהמשך משטר האפלייה הצבאי דווקא מקשה את עורפם של הפלסטינים. אולי חירות – ולו מוגבלת וטבולה בדם – עכשיו, פיוס אחר כך הוא מודל שהרבה יותר מתאים לנתונים העולים מסקר זה. אולי מגמה של שיפור זכויות עכשיו, דווקא היא תוליד פתח לשלום.
.
כל מה שחוסם את הישראלים היהודים מלתמוך בשלום זו אי ההכרה של הפלסטינים בישראל כמדינה יהודית?
מקרב המתנגדים הישראלים היהודים להסדר מעלה, רק 26.1% היו הופכים ממתנגדי לתומכי ההסדר לו הכירה המדינה הפלסטינית בישראל כמדינה יהודית.
.
כל מה שחוסם את הישראלים היהודים מלתמוך בשלום זה החשש מזכות השיבה ולו בהיקף קטנטן?
מקרב המתנגדים הישראלים היהודים להסדר מעלה, רק 33.3% היו הופכים ממתנגדי לתומכי ההסדר לו הפלסטינים היו מוותרים לחלוטין על שיבה של פליט כלשהו לישראל ושהפיצוי לפליטים היה בא מקרן בינלאומית ולא מישראל.
.
הכרה:
אם ההסכם היה כולל הכרה של ישראל ביצירת בעיית הפליטים, זה מרכיב שהיה משפיע מאוד, אך לא משנה את התמונה. זה היה מביא את מתנגדי ההסכם הפלסטינים להפוך לתומכיו בשיעור של 36% בעזה, ו-32.6% בגדה.עם כל הכבוד להכרה בעוולות, ויש לה בהחלט חשיבות מוסרית ומעשית עמוקה, היא לא משנה את המציאות מקצה לקצה, ודאי שלא בטווח הקצר.
.
פחד:
פלסטינים מודאגים שהם עלולים להיפגע מישראל קצת יותר מאשר ישראלים מודאגים מכך שהם עלולים להיפגע מטרור פלסטיני, אבל בסך הכל שני הצדדים חוששים אחד מהשני. מעניים שערבים ישראלים מודאגים מסכנת הטרור הפלסטיני פחות או יותר כמו יהודים.
.
המאבק הפלסטיני הוא בעיקרו מאבק ג'יהדיסטי דתי?
הן בעזה והן בגדה רק מיעוט של כ-12-14% חושב שהשאיפה הלאומית העיקרית של העם הפלסטיני צריכה להיות כינון מדינה דתית שתקפיד על ערכי הדת. הרוב תומכים במימוש היעדים הלאומיים בישראל וקצת מפנים את מרצם לשיפור הדמוקרטיה ומאבק בשחיתות. המאבק הלאומי מעפיל הן על השיח האזרחי והן על השיח הדתי.

קווילאם ושאלת הכוח המאגי של הכיבוש על הרדיקליזציה של צעירים מוסלמים

קוויליאם [Quilliam] הוא מכון מחשבה של מוסלמים פרוגרסיביים בבריטניה שמטרתו היא מאבק ברדיקליזציה הדתית ומציאת דרכים לדה-רדיקליזציה של צעירים מוסלמים בממלכה המאוחדת. המכון שחביב על העיתונאי בן דרור ימיני ידוע כבעל נטייה אנטי-איסלמיסטית חריפה ומבטא לא פעם גם תיעוב כלפי תנועת החמאס ונגד הסתה לאלימות כלפי ישראלים. ב-2014 פרסם יו"ר המחוז, מאג'ז נאווז, טור בעיתון יהודי המופץ באנגלית ובו גרס כי לא תיתכן פלסטין חופשית באם יימצא חמאס בשלטון [קישורים בתגובות]. המכון אף מותקף תדיר כמשת"פ של הציונים.
ובכל זאת, בעת מבצעים בעזה, תוקף המכון את ישראל בחריפות רבה, ואף מכנה את מעשיה כ"רצח" [אם כי נאווז דווקא התנגד להמשגה זאת וטען שראוי לכנות את הפעולות הישראליות בעזה כהפעלת כוח לא-פרופורציונאלית ולא כמעשיי רצח]. מה פשר הקפיצה הזו מעמדה די פרו-ישראלית ובוודאי אנטי-חמאסית לביקורת כה נוקבת על ישראל ואף דרישה ממשלת בריטניה ללחוץ על ישראל להפסיק את "תוקפנותה" בעזה? הרי קוויליאם מכיר בפשעי החמאס נגד אזרחים ישראלים בצורת שיגור רקטות, ואף גורס כירי רקטי זה הוא הסיבה לסבבי ההסלמה. אז מדוע הוא מצייר סיפור של אשמת החמאס ובסוף שם את רוב המשקל הרטורי והמעשי על האשמת וחסימת ישראל?
אין צורך בספקולציות. הדברים נאמרים במפורש: לטענת קוויליאם לסכסוך הישראלי-פלסטיני יש כוח מאגי מיוחד ויוצא דופן על צעירים מוסלמים; והוא מהווה מעין תיבת תהודה משוכללת ויעילה למסרים של מטיפים פנאטיים. לכאורה, המדובר בשטות. מדוע אין זה משטר אסד, שטובח בהרבה יותר ערבים, הגורם שמהווה מקור לרדיקליזציה? וודאי שגם משטר אסד תורם את חלקו, אבל בניגוד למשטר זה, ישראל נחשבת לחלק מהמערב ומי שנתמכת על ידו – יש לה יחסים מאוד מיוחדים עם ארה"ב, ובהיבטים רבים היא נכללת, מחוץ לשורת הדין, במסגרת האירופית [למשל באירוויזיון] במעמד שאין למדינות לא-אירופאיות אחרות, שלא לומר למדינות ערביות. ישראל, אם כן, נתפשת לא רק כחלק מהמערב אלא כבן המועדף שלו, שלצד מס שפתיים של ביקורת, זוכה בפועל ליחס מועדף. ישראל נתפשת גם ככוח המדכא תמידית מסולמים ושולט במקומות הקדושים להם.
לעמדה של קוויליאם יש עוד נקודות תימוך: מדובר במי שמחד לא חשודים כאנטי-ישראלים, ומאידך חקרו את נושא הרדיקליזציה של צעירים מוסלמים בצורה המעמיקה ביותר. זו למעשה המומחיות היחידה שלהם ובה הם מושקעים, ומשקיעים מיליונים רבים של פאונדים הזורמים מהמימון הנדיב שהם מקבלים ממשלת בריטניה ועוד גורמים הנחרדים מסכנות הג'יהדיזם באי הבריטי. כשהם מביאים טענה כזו, כדי לשקול אותה.
מה המשמעויות המוסריות של כך? לטעמי אין. לא אמורים לפעול בגלל שזה מעצבן או מקצין מאן דהו. ואולם מבחינה מעשית יש הרבה משמעות לכך שדימויים שבאים מישראל, משום שהיא כה מזוהה אם המערב, נחשבים באירופה לקטליזטור מרכזי של רדיקליזציה של מוסלמים. זה לא שאילולא הכיבוש או אילולא קיומה של ישראל לא היה מתקיים זרם ג'יהדיסטי מסוכן ומתועב באסלאם, סביר שאכן היה מתקיים זרם כזה. הרעיון הוא שכל מה שנותן לא דחיפה מסכן את אירופה, ולהתפש כמי שמעלים את מפלס הסכנה באירופה זה הרבה יותר גרוע מלהתפש כמי שחורגים מהחוק הבינלאומי או מחוללים עוולות. אנשים מונעים לפעולה בצורה הרבה יותר רחב ואגרסיבית כשבטחונם מוטל על הכף – זה נכון לישראלים כמו גם לבריטים. ההיבט הזה עשוי להשפיע גם הוא על היחס לישראל, אלא אם הטרנד של שנאת מוסלמים באירופה יהיה כה חזק ומעוור עד שישתיק קולות כמו של קוויליאם, שמבקשים לנתח את הזרזרים לרדיקליזציה האסלמית במערב.
קישורים:
 הטור של נאווז בעיתון היהודי, בקיראה שלא תיתכן פלסטין חופשית תחת שלטון החמאס:
קריאה של קוויליאם לממשלת בריטניה ללחוץ על ישראל לעצור מבצע צבאי בעזה.
קוויליאם מושמץ כמשת"פ של הציונים, וחלק מהטיעונים שם מבוססים למדי:
טענה מרומזת שקוויליאם למעשה מעלים טענה אנטישמית בהאשימם את הכיבוש בהקצנה בבריטניה:

להשתין מהמקפצה, להשתין בבריכה או לחכות בתור לשירותים – מה יותר משתלם?

על ההנחה שלצפצף על העולם באופן מתון ומוסווה זה דווקא משתלם.
בזירה הבינלאומית מוסר או מוסכמות שווים כקליפת השום, ורק הכוח מדבר, ולכן האינטסים שלנו הם הדבר היחיד שקובע – זו תפישה רווחת בישראל, כשהמושג "אינטרסים" נתפש ביחס למה שניתן למדוד ולחזות בטווח הקצר.
 
ובכן, כדי לפעול נגד עוולות גדולות שמדינתך מבצעת או מתכננת לבצע, לא צריך ואף לא רצוי להיצמד רק לטיעונים מוסריים. אומנם היו מדינות או ממלכות שעשו עוולות גדולות ויצאו מכך בלי לשלם מחיר משמעותי, אבל זה הימור כבד. מדינות רבות שילמו מחיר כביר על עוולות גדולות שביצעו, בפרט כשאותן מדינות גם צפצפו באופן בוטה על הכללים הנהוגים בזירה הבינלאומית באותו זמן. הדוגמא הקלאסית לכך היא גרמניה הנאצית שנחרבה וסבלה מאובדן עצום של חיי אדם.
 
מאידך מול עוולות קטנות הרבה יותר קשה לטעון טיעוני אינטרס-עצמי. ההימור פה הרבה יותר סביר, ויש מלא מדינות שביצעו עוולות קטנות או עיקמו בצורה מתונה ומוסווית את הנוהגים הבינלאומיים ורק הרוויחו מכך. למרבה הצער, מדינות שבחרו לא להשתין מהמקפצה אלא בתוך הבריכה, בהסתר, גרפו לא פעם רווחים, שגשוג ועוצמה.
 
החזון של הימין-מרכז בישראל הוא או"ם שמום כלפי פנים והצבא\מדינה הכי מוסרית בעולם כלפי חוץ – כלומר להשתין בבריכה, בחשאי, ולא מהמקפצה, בפרהסייה. הימין הנוקשה יותר, מבנט וצפונה, כמובן לא מבין זאת, ומעלה את דרגת ההימור בדורשו להשתין על העולם בבוטות – למשל לספח שטחים בניגוד לעמדת הקהיליה הבינלאומית. בטיפושתו לא מסתפק הימין הנוקשה בסיפוח דה-פאקטו של הגדה תוך הצגת הדבר כמצב זמני שנמשך בפועל עשרות שנים. נגד ההתנהלות של הימין הנוקשה קל להביא טיעוני אינטרס-עצמי משכנעים, אבל מול המרכז והימין המתון בישראל – ונתניהו הוא מייצגו האולטימטיבי – קשה להעלות טיעונים של אינטרס-עצמי לטווח הקצר. יש בהתנהלות הבעייתית הזו תועלת לישראל, לפחות באותם היבטים שקל למדוד. כך שאם להיות אדם הגון ואנושי זה לא גבוה בסדר העדיפויות שלך, או שאתה בחרדה הישרדותית שמשהה את המוסר, הנטייה שלך תיהיה לצדד באידיאולוגיית "להשתין בבריכה".
 
אבל יש שלוש בעיות עם התפישה הזו של מעוול מתון וטוב לו: 1. היא מחייבת לפתח, לצד אטימות מוסרית מסויימת, גם צביעות תמידית ומובנית; מנטליות של כת שבה כולם יודעים שיש קצת דברים מלוכלכים שנעשים בפנים, אבל שיש להכחישם בחוץ ואוי ואבוי למי שיוציא את הכביסה המלוכלכת. כדי לשמר את המנטליות הזו חייבים לכרסם בדמוקרטיה, לרדוף את מי שחושפים עוולות או את עיקום הכללים הנהוגים בזירה הבינלאומית. כמו כן, השיטה הזו מחייבת לתת בראש גם לאלאור עזריים – אלו שהתבלבלו וחשבו שניתן לעשות באופן בוטה, ברור ומועד לתיעוד את מה שידוע כי נעשה בחדרי חדרים. העזריים חטאו בכך שהם חשפו את השתן, חשפו את העוולות. למרות שלא זו הייתה כוונתם, בחוסר תיחכומם הם פעלו ממש כמו חושפי העוולות האידיאולוגיים.
 
2. כל הרעיון הזה של צפצוף מתון על הקהילה הבינלאומית ועל ההוגנות פחות עובד כשהעוולות וכיפוף הכללים הבינלאומיים נעשים לאורך זמן רב, באופן ממוסד וקבוע, וכשלמי שסובלים מהעוולות יש גב בינלאומי חזק. לכן משטר האפלייה הצבאי שחל על הפלסטינים, למרות שהוא הרבה יותר מינורי בעוולותיו מזירות רבות אחרות במזה"ת, עדיין מביא על ישראל לחץ בינלאומי שמתגבר, גם אם לאיטו. הדבר היחיד שיכול לבלום את הלחץ הזה הוא התגברות הג'יהדיזם הבינלאומי בקרב מוסלמים ויותר איסלמיזציה וג'יהדיזציה של החברה הפלסטינית, שתביא את המערב לא להזדהות עימם.
 
3. ההכרח להסלמה – באם האוכלוסייה כלפיה נעשים העוולות, תימרוד או תפעיל טרור והתנגדות, המדינה השולטת תיהיה חייבת, כדי לדכא את המרד, להיות יותר בוטה בעוולות שהיא מבצעת ובכיפוף הכללים המקובלים בזירה הבינלאומית לצורך מישטור הנשלטים. לעיתים ניתן יהיה להצדיק זאת כאמצעי הגנה מידתי מפני אינתיפדות וטרור, וכך לשמר את הדימוי של מדינה שמתנהלת באופן סביר בהתייחס לנסיבות המדממות, אך בלהט האלימות והלחץ קשה לשלוט על המינונים, ובוודאי שקשה לשמור על ההתבטאויות של כל מיני שרים ובכירים מתלהמים.
 
והנה, לאור שלושת הבעיות הללו, ההימור של מדינה המבצעת עוולות קטנות וכיפופים מתונים ונסתרים של החוק הבינלאומי נעשה פחות ופחות משתלם. השאלה היא רק האם ניתן יהיה לראות לטווח הרחוק. וזאת מבלי לדבר על ההרס הרוחני-מוסרי שבקיבוע גישת הלהשתין בבריכה. בסופו של יום, אנחנו כולנו חיים באותו עולם, או בהמשלה – שוחים באותם המים. אל תשתינו בבריכה, גם אם איש לא רואה.
 
שמאלנים מעבר לשיח השלום המדיני

כלכלה הומניסטית לעומת השמאל הכלכלי העכשווי

לטעמי הטראגדיה של השמאל הכלכלי הוא חוסר יכולת להבחין בין שני דברים שונים: הטוב הכללי והדוגמא הסוציאליסטית. מחד ישנה השאיפה לקדם את הטוב הכללי: לצמצם פערים כלכליים שצפויים להיתרגם ליחסי כוח פוליטיים באופן מסוכן; לתת יותר כוח לצד של העמל במשוואה הכלכלית של הון+ידע+עמל, שיחסי הכוחות בה מוטים לרעת העמל באופן מובנה; לשמור על זכויות חברתיות בסיסיות [כאלו שכולנו, כולל הקפיטליסטים המדושנים ביותר, לא נסכים לחיות בלעדיהן]. מנגד ישנה היצמדות דוגמטית למודלים בירוקרטיים מגושמים; שמירה על האינטרסים הייחודיים של כל מיני גילדות מקצועיות [כמו מגדלי ביצים וכו']; מתן כוח יתר דווקא לוועדי עובדים לא דמוקרטיים של מונופולים; והתנגדות כמעט אוטומטית לכל הפרטה, בלי לבחון מה צפויות להיות תוצאותיה, והאם היא נוגעת לתפקידי יסוד של המדינה או לאוו.
כלכלה הומניסטית צריכה לפעול למען הטוב הכללי, תוך מיזעור הנזק ל"מפסידים" של השיטה הכלכלית. אם בדרך לחיים טובים יותר של רוב האזרחים, החוליה החלשה של הכלכלה תפסיד במידה כזו שמצבה יהיה בלתי נסבל (ע"ע הפרת זכויות חברתיות") הרי שהמפסידים עלולים לקרוס ו\או לחוש שאינם מחוייבים לכללי המשחק שרומסים אותם וייפנו בהמוניהם לפשע או שבירת הכלים והכללים. דבר דומה נכון באם מצבם של המפסידים ייתפס כרע לא-הכרחי לנוכח מודל כלכלי מעשי אחר, שיכול להציע הן פריחה כלכלית והן הפסד כואב פחות לחוליה החלשה של השיטה. מצב כזה יהיה מצב של השתה לא הכרחית של סבל כלכלי. אם כן לצד קידום הטוב הכללי – ולמעשה כחלק מההיגיון העמוק של טוב כללי לטווח הארוך – ראוי שנשאף גם למזער את הסבל לחוליה החלשה של הכלכלה והחברה. מתוך מטרת העל הזו כלכלה הומניסטית חייבת להבחין בין שני ההיבטים השונים – הטוב הכללי והדוגמא הסוציאליסטית הישנה. כלכלה הומניסטית מוכרחה לראות איפה השוק החופשי מביא לטוב כללי, ואפילו לחלשים, ואיפה הוא רומס את החלשים במידה בלתי נסבלת ובלתי הכרחית, ולהיות מדוייקת במידת וצורת ההתערבות. ברמה הפילוסופית – למשל כללי המקסימין של רולס – יש ביטוי לרעיון הזה, אבל ברמה של השיח הפוליטי זה כמעט ולא נוכח.
שאלות הכרח:
כלכלה הומניסטית חייבת לשקלל גם את מבנה התמריצים שהיא יוצרת וגם את השפעות הטווח הארוך, בזווית של מיקרו ומאקרו גם יחד; היא חייבת לשאול שאלות כגון אלו: איזה סוג של פערים כלכליים עלול להיתרגם לפערים בכוח הפוליטי, התקשורתי והמשפטי ולייצר מעמד שולט שמשמר את האינטרסים שלו בשלטון מעבר לכל בחירה דמוקרטית? לגבי אילו זכויות חברתיות חייבת להיות תפישה של מיקסום המאמצים לשמרן, ומול מה יש לשקול את המחיר של שימורן? ומנגד איזה חסמים על השוק החופשי גורמים יותר נזק מאשר תועלת לטוב הכללי?
וביתר פירוט: איזה סוג של קבצאות עלולות לשמש מנוף לא לצמיחה כלכלית של המוטבים אלא לניוון ותלות שלהם ומהן החלופות [לאוו דווקא זניחתם של אותם מוטבים]? ויש לבחון זאת מעבר לסטריאוטיפים השטחיים בדבר "העניים העצלנים", אלא בבחינה אמפירית נטולת משוא פנים. וכן על הכלכלה ההומניסטית לשאול איזה סוגים של עזרה – לאוו דווקא חומרית – עשויות לסייע לסוגים שונים של טיפוסים או אוכלוסיות להכנס למעגלי הכלכלה היצרניים ולחזק את הידע והיכולת שלהם בהתנהלות כלכלית של משק הבית? איזה סוג של תמריצים לחולייה של העמל – לעובדים הפשוטים – עשויה לתרום לטוב הכללי, בכך שהיא מחד מתמרצת את העובדים לעבוד באופן יעיל יותר וגם, במקביל, מקדמת את מעמדם וכוחם הכלכלי? אולי, למשל, אחוזים מסויימים מהרווחים גם לעובדים? ועליה לשאול מתי הגנות ורגולציה על מגזרים מסויימים לא עומדים בקנה אחד מול הטוב הכללי שניתן להפיק דווקא מתחרות חופשית בתחום מסויים של הכלכלה? איזה סוג של תמריצים וצרכים לא חומריים – למשל מידה מסויימת של אוטונומיה והשפעה – עשויים להפוך את העובדים ליותר מאושרים ופרודוקטיביים וגם לתרום לאינטרס של המעסיקים? עליה לשאול מהם הגורמים שעשויים למנוע שיעתוק בין-דורי של העוני ולתרום לשיוויון ההזדמנויות – אולי תיקצוב דיפרנציאלי של החינוך ודיור ציבורי לאוכלוסיות מוחלשות כי ילד בלי קורת גג יציבה לא יצליח להתרכז בלימודים ולפרוח?
עם כן, על כלכלה הומניסטית לשאול, בגדול, איך משלבים צמיחה כלכלית עם הגנה על החוליות החלשות של הכלכלה? בהקשר הזה יש שני סוגים עיקריים של חוליות חלשות: אלו שחלשים משום שכוח המיקוח שלהם חלש יותר [העובדים הפשוטים]; ואלו שחלשים משום שהכישורים ו\או היכולות שלהם לא מתאימים לעולם העבודה של הכלכלה המודרנית ושכחברה סולידרית אל לנו לזנוח אותם [מקרים רבים ומגוונים של מי שיתקשו להשתלב בשוק העבודה, באופן זמני או תמידי, ולא בשל עצלות, אלא בשל היעדר אמיתי של יכולות בהיבט הזה].
כלכלה הומנית צריכה לשאול את השאלה לא רק מהזווית של "למי מגיע מה" אלא גם מהזווית של "מה תיהיה התוצאה הצפויה עם ננקוט בצעד זה" – האם החברה שלנו תיהיה יותר טובה, למשל, אם נזנח מאוחר אנשים רבים שאין להם את היכולות להשתלב באופן סביר ומקיים בשוק התעסוקה? האם שמירה על מקומות עבודה לא רווחיים שנופלים לנטל איננה שגויה לעומת החלופה של "פלקסקיוריטי" המאפשרת יותר חופש למעסיקים לפטר ולהעסיק עובדים, אך מבטיחה למפוטרים רשת ביטחון כלכלית, ועזרה בהכשרות מקצועיות ובהשמה שתקדם את השתלבותם מחדש בשוק התעסוקה?
פותחת את הדוגמא הסוציאליסטית וגם את זו הקפיטליסטית ומכוונת אותנו למקום שבו הכלכלה תתפקד, ככל הניתן, למען הטוב הכללי, תוך כדי איזון בין החשיבות של קידום ה"קטרים" הכלכליים החזקים המובילים לצמיחה ובין מיתון הנזקים למפסידים של השיטה הכלכלית כדי שלא ימצאו עצמם מחוץ לסדר החברתי.